خدمات بیمه

خدمات بیمه

سازمان های بیمه اجتماعی

خدمات بیمه (لیست تمامی بیمه ها)

خدمات بیمه

لیست تمامی بیمه ها:

وب سایت ایزی لینکز با هدف ارایه خدمات دستیابی آسان و راحت کاربران تمامی بیمه ها و خدمات بیمه ها را در این صفحه ارائه نموده است. امید که مورد استفاده شما قرار گیرد. ما را همراهی نمایید.

معیار ترتیب بیمه ها براساس رتبه الکسای سایت بیمه ها تنظیم شده است.

تعریف بیمه:

بیمه قراردادی است که طی آن ریسک مشخصی از یک طرف قرارداد، که بیمه‌گذار نامیده می‌شود، به طرف دیگر، که بیمه‌گر نامیده می‌شود، در ازای پرداخت وجه، که حق بیمه نامیده می‌شود، مطابق اصول بیمه منتقل می‌گردد. در این مقاله به معرفی بیمه و انواع بیمه نامه می‌پردازیم:

با توجه به تعریف بالا، بیمه‌ گر شخصی حقوقی است که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه‌ گذار، متعهد می ‌شود که ضررهای احتمالی یک بیمه‌ گذار را در صورت وقوع حادثه در یک دوره زمانی خاص، جبران نماید و یا خدمات مشخصی را به وی ارائه دهد. در مقابل، بیمه‌ گذار شخصی حقیقی یا حقوقی است که با پرداخت حق بیمه، جان، مال یا مسئولیت خود یا دیگری را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد. آنچه را كه بيمه می شود موضوع بيمه نامند. بنابراین بیمه یکی از بهترین روشهای مقابله با ریسک است.