خبرگزاری ها

خبرگزاری ها

خبرگزاری ها

خبرگزاری ها

خبرگزاری ها

خبرگزاری چیست؟

خبرگزاری ها رکن اساسی در فرایند خبر رسانی و محور مباحث مربوط به مقوله تخصصی تولید خبر به شمار می روند. در سال های اخیر، گسترش موسسه ها و پایگاه های اینترنتی که خود را «خبرگزاری» معرفی می کنند، باز شناخت مفهوم، سازمان و طرز کار خبرگزاری ها را ضروری کرده است.

از نظر لغوی، واژه «خبرگزاری» یک اسم مرکب است که از دو بخش عربی و فارسی تشکیل شده و معنای آن «ابلاغ و رسانیدن خبر»، «اطلاع و گزارش دادن خبر» و «عمل خبرگزار»  است.

خبرگزاری ها همیشه‌ بر روابط انسان‌ها از جنبه فرهنگی‌،اجتماعی‌، اقتصادی‌ و سیاسی‌ تاثیر گذاشته و آن ها را دستخوش‌ دگرگونی‌ می‌سازد و پیشرفت‌هایی‌ را منجر می شود. به‌ موازات‌ این‌ پیشرفت‌ها وسایل‌ ارتباط جمعی‌ نیز گسترش‌ یافت‌.

وب سایت ایزی لینکز با هدف ارایه دستیابی آسان و راحت کاربران به خبرگزاری ها  این صفحه را ارائه نموده است. امید که مورد استفاده شما قرار گیرد. ما را همراهی نمایید.